Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1700 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1696 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα 2020/C 383/03