Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2074 som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1700 g i Rådets forordning (EU) 2017/2063 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1696 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela 2020/C 383/03