Ceartúchán ar Chinneadh (AE) 2020/793 ón gComhairle an 12 Meitheamh 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Choiste Stiúrtha Réigiúnach an Chomhphobail Iompair a mhéid a bhaineann le hábhair áirithe riaracháin agus foirne agus le rialacha airgeadais le haghaidh an Chomhphobail Iompair a leagan síos (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 193 an 17 Meitheamh 2020) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge an 17 Meitheamh 2020)