Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2212 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Združenega kraljestva in kronskega odvisnega ozemlja Jersey (Uradni list Evropske unije L 438 z dne 28. decembra 2020)