Togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mótarfheithiclí agus inneall a chineál–cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí tromshaothair (Euro VI) agus le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil . (arna thíolacadh ag an gCoimisiún) {SEC(2007)1718} {SEC(2007)1720}