Seasamh (AE) Uimh. 8/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006A ghlac an Chomhairle an 20 Aibreán 2015Téacs atá ábhartha maidir le LEE