Odluka Vijeća (EU) 2019/1608 od 16. rujna 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Europskog odbora za izradu standardâ unutarnje plovidbe i u okviru Središnje komisije za plovidbu Rajnom o donošenju obrazaca u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi