Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015