Informace o datu vstupu v platnost Smlouvy o založení Dopravního společenství