SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1265/00 af Hugues Martin (PPE-DE) til Kommissionen. Præcisioner vedrørende en exceptionel eksportstøttes forenelighed med fællesskabsretten.