Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 11. november 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))