Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 238/2011, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2011 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Zázrivský korbáčik (SMM))