Regulamentul (CE) nr. 1916/2000 al Comisiei din 8 septembrie 2000 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului privind statisticile structurale referitoare la câștigurile salariale și costul forței de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea informațiilor despre structura câștigurilor salariale (Text cu relevanță pentru SEE)$