Писмен въпрос E-4058/07, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Защита на правата на работниците в случаите на преобразуване на дружествата