Covid19-világjárvány Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/... rendelete (2021. február 16.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával, valamint az (EU) 2020/698 (HL L 60., 2021.2.22., 1. o..) rendeletben említett egyes időszakok meghosszabbításával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek az elhúzódó Covid19-válságra tekintettel történő megállapításáról 2021/C 76 I/10