Afgørelse nr. 2/2020 vedtaget af Associeringsrådet EU-Mellemamerika af 14. december 2020 om indførelse af forklarende bemærkninger til artikel 15, 16, 19, 20 og 30 i bilag II (om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde) til aftalen vedrørende varecertifikat EUR.1, fakturaerklæringer, godkendte eksportører og kontrol af oprindelsesbeviser [2021/46]