Regulamentul delegat (UE) 2021/236 al Comisiei din 21 decembrie 2020 de modificare a standardelor tehnice prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 în ceea ce privește momentul în care vor începe să se aplice anumite proceduri de gestionare a riscurilor în scopul schimbului de garanții (Text cu relevanță pentru SEE)