Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/236 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2020 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/2251 maidir le huainiú cathain a dhéanfar nósanna imeachta bainistithe riosca áirithe a chur i bhfeidhm chun críoch comhthaobhacht a mhalartú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)