Komission kertomus - Keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimien vientiluottovakuutusta koskevan direktiivin säännösten soveltamisesta saadut kokemukset ja saavutettu lähentyminen