Beretning fra kommissionen - Erfaringerne med og den opnåede konvergens i anvendelsen af bestemmelserne i direktivet om mellem- og langfristet eksportkreditforsikring