Sprawa T-103/14: Wyrok Sądu z dnia 16 marca 2016 r. – Frucona Košice/Komisja (Pomoc państwa — Podatek akcyzowy — Częściowe zwolnienie z zobowiązania podatkowego w ramach układu — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie — Prawo do obrony — Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron — Kryterium prywatnego wierzyciela — Ciężar dowodu)