T-103/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. március 16-i ítélete – Frucona Košice kontra Bizottság („Állami támogatások — Jövedéki adók — Adótartozás csődegyezség keretében történő részleges elengedése — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Védelemhez való jog — Az érintett felek eljárási jogai — A magánhitelező kritériuma — Bizonyítási kötelezettség”)