Predmet T-103/14: Presuda Općeg suda od 16. ožujka 2016. – Frucona Košice protiv Komisije („Državne potpore — Trošarine — Djelomični otpis poreznog duga u okviru nagodbe — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njezin povrat — Pravo obrane — Postupovna prava zainteresiranih stranaka — Kriterij privatnog vjerovnika — Teret dokazivanja”)