Sag T-103/14: Rettens dom af 16. marts 2016 — Frucona Košice mod Kommissionen (Statsstøtte — punktafgifter — delvis afskrivning af en skattegæld i henhold til en kreditorordning — afgørelse, der erklærer en støtte uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf — ret til forsvar — de berørte parters processuelle rettigheder — kriteriet om den private kreditor — bevisbyrde)