Pomoc państwa — Słowacja — Pomoc państwa nr C 42/2005 (ex NN 66/2005/ ex N 195/2005) — Pomoc restrukturyzacyjna na rzecz Konas, Ltd. — Wezwanie zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)