Písomná otázka P-2705/07 Véronique De Keyser (PSE) Komisii. Násilie na ženách: opatrenia prijaté na základe správy