Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7214 – PAG/Ibericar/Ibericar K) Tekst mający znaczenie dla EOG