Rozhodnutí Komise ze dne 20/12/2006 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.4336 - MAN / SCANIA) podle nařízení Rady (EHS) č. /2004 (Pouze anglické znění je závazné)