Mål C-67/12: Talan väckt den 9 februari 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien