Processo T-654/18: Recurso interposto em 31 de outubro de 2018 — Armani/EUIPO — Asunción (le Sac 11)