Sag T-362/14: Rettens kendelse af 26. maj 2016 — REWE-Zentral mod EUIPO — Vicente Gandía Pla (MY PLANET) (EU-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af indsigelse — ufornødent at træffe afgørelse)