Věc T-362/14: Usnesení Tribunálu ze dne 26. května 2016 – REWE Zentral v. EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“