Žmonių maistui skirtos vaisių sultys ir tam tikri panašūs produktai ***I 2011 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))