Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek ***I Az Európai Parlament 2011. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))