Inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlad ja teatavad samalaadsed tooted ***I Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))