2005 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas (didžioji kolegija), Byloje C-198/03 P Europos Bendrijų Komisija prieš CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90 — Veterinariniai vaistai — Progesterono likučio didžiausio leistino kiekio nustatymas — Nesutartinės Bendrijos atsakomybės sąlygos)