Mål C-772/18: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 april 2020 (begäran om förhandsavgörande från Korkein oikeus – Finland) – A mot B (Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 5.1 – Artikel 5.3 b och c – Intrång – Begreppet ”användning i näringsverksamhet” – Vara som övergått till fri omsättning – Import – Lagerhållning – Lagring av varor i syfte att marknadsföra dem – Export)