Sag C-772/18: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 30. april 2020 — A mod B (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland) [Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 5, stk. 1 – artikel 5, stk. 3, litra b) og c) – varemærkekrænkelse – begrebet »erhvervsmæssig brug« – vare, der er overgået til fri omsætning – import – opbevaring – oplagring af varer med henblik på markedsføring – eksport]