Věc C-772/18: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 30. dubna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus – Finsko) – A v. B („Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 odst. 1 – Článek 5 odst. 3 písm. b) a c) – Porušení práv z ochranné známky – Pojem ‚užívání v obchodním styku‘ – Výrobek propuštěný do volného oběhu – Dovoz – Uskladnění – Skladování výrobků za účelem uvádění na trh – Vývoz“)