Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8265 — Carlyle/KAP) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst )