Concluziile avocatului general P. Cruz Villalón prezentate la 24 mai 2012.