Stanovisko generálního advokáta P. Cruz Villalóna přednesené dne 24. května 2012$