Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel riigihankekomitees võetav seisukoht, mis käsitleb Austraalia ühinemist riigihankelepinguga