Affaire C-543/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 28 novembre 2012 — Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline PROPCELEX