Rakstisks jautājums E-012345/11 Hans-Peter Martin (NI) Komisijai. Projekta Štutgarte 21 pabeigšana