Sag C-412/18 P: Appel iværksat den 22. juni 2018 af Anthony Andrew King til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 10. april 2018 i sag T-810/17, King mod Kommissionen