Deċiżjoni tal-bord ta’ ġestjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà tal-21 ta’ Novembru 2019 dwar ir-regoli interni fir-rigward tar-restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġetti tad-data marbutin mal-ipproċessar tad-data personali fil-qafas tal-funzjonament tal-ENISA