Vec T-189/06: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2011 — Arkema France/Komisia ( „Hospodárska súťaž — Kartely — Peroxid vodíka a perboritan sodný — Rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Zásada riadnej správy vecí verejných — Pokuty — Oznámenie o spolupráci“ )