Cauza T-189/06: Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2011 — Arkema France/Comisia ( „Concurență — Înțelegeri — Peroxid de hidrogen și perborat de sodiu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Obligația de motivare — Egalitate de tratament — Principiul bunei administrări — Amenzi — Comunicarea privind cooperarea” )