Lieta T-189/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. jūlija spriedums — Arkema France /Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Ūdeņraža peroksīds un nātrija perborāts — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme — Labas pārvaldības princips — Naudas sodi — Paziņojums par sadarbību)